Met behoud van de kwaliteit zijn de werkprocessen slim aangepast en versoepeld.

U bent uniek in uw werkzaamheden! Wij kunnen u helpen.

Wanneer verwacht je dat je weer aan het werk bent? En wanneer als je begeleid wordt?

Trainingen

In onze trainingen staan de thema’s persoonlijke effectiviteit en professionele communicatie centraal. We halen het beste uit uw medewerkers naar boven. Uiteraard gaat het hierbij om het langetermijneffect.

 

Conflicthantering en onderhandelen

U kent de plussen en minnen van uw eigen persoonlijke stijl en u kunt zo nodig overschakelen op een alternatieve aanpak. U heeft oog voor onderlinge informele machtsverhoudingen en weet deze positief te beïnvloeden. U houdt het gespreksklimaat constructief, zonder dat u over zich heen laat lopen.    Inschatten wanneer u het beste toegeeft aan de ander, dan wel volhardt in uw eigen standpunt.  En u weet spanningen te reduceren tijdens onderhandelingen.