Met behoud van de kwaliteit zijn de werkprocessen slim aangepast en versoepeld.

U bent uniek in uw werkzaamheden! Wij kunnen u helpen.

Wanneer verwacht je dat je weer aan het werk bent? En wanneer als je begeleid wordt?

Outplacement

 

Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdende met de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring.

Op basis van het profiel van de werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld. De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt. Zowel nu, als in de toekomst. De begeleiding is afhankelijk van de individuele wensen van de werknemer. De begeleiding kan zowel individueel als in groepen zijn, maatwerk.

 

Mogelijke onderdelen van een outplacement traject

 • Intakegesprek
 • Begeleidingstraject
  • EmployabilityCheck en/of Analyse
  • Het in beeld brengen van de kwaliteiten en competenties
  • Bewustwording van eigen loopbaanmogelijkheden
  • Opstellen CV en brief (brieven)
  • Inzichtelijk maken van de concrete arbeidsmarkt mogelijkheden
  • Het maken van een Loopbaanactieplan
  • Opleidingsanalyse
  • Uitgebreide arbeidsmarkt analyse
  • Training sollicitatievaardigheden/gespreksvaardigheden
  • Actieve job search/netwerkbenadering door en onder begeleiding van PeoplesQuality.
  • Netwerktraining, gebruik sociale media
  • Voorlichting arbeidsvoorwaarden
  • Zelfstandig ondernemerschap
 • Nazorg