Met behoud van de kwaliteit zijn de werkprocessen slim aangepast en versoepeld.

U bent uniek in uw werkzaamheden! Wij kunnen u helpen.

Wanneer verwacht je dat je weer aan het werk bent? En wanneer als je begeleid wordt?

Loopbaanbegeleiding

 

Loopbaanbegeleiding geeft de kans om via een talentenonderzoek antwoord te krijgen op carrièrevragen en zorgt voor helderheid bij situaties die kunnen dwingen tot het maken van keuzes. Dit zijn, bijvoorbeeld, een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, het invoeren van nieuwe werkwijzen, het krijgen van een andere functie of herbezinning op de eigen loopbaan. Onze adviseurs kunnen begeleiden bij het vinden van vragen en antwoorden gedurende de gehele loopbaan.

 

Vragen en thema’s die o.a. leven bij loopbaanbegeleiding zijn bijvoorbeeld:

 • Ben ik toe aan een volgende stap in mijn carrière?
 • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan vanuit mijn persoonlijk talent?
 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten en kan ik deze optimaal gebruiken in mijn huidige functie?
 • Hoe zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in en welke kan en wil ik verder ontwikkelen?
 • Hoe kan ik mij als leidinggevende profileren?
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?

 

Resultaten aan het eind van de loopbaanbegeleiding uiten zich onder meer in:

 • Het geven van een positieve wending aan de carrière
 • Het omzetten van een persoonlijke loopbaanvisie in concrete stappen
 • Profileren en presenteren en het onder woorden brengen van de eigen bijdrage aan de organisatie
 • Adequaat gebruikmaken van netwerken
 • In staat zijn keuzes te maken op de arbeidsmarkt