Met behoud van de kwaliteit zijn de werkprocessen slim aangepast en versoepeld.

U bent uniek in uw werkzaamheden! Wij kunnen u helpen.

Wanneer verwacht je dat je weer aan het werk bent? En wanneer als je begeleid wordt?

Persoonlijke coaching

 

Werkwijze coaching

In coaching staan de begrippen persoon, werk en resultaat centraal. In een coachingstraject gaat het over het -hier en nu- en wordt de gecoachte gefaciliteerd in het nemen van verantwoordelijkheid van zijn eigen leerproces.

 

In coaching gaat het niet alleen om het inzicht geven in eigen competenties en ontwikkelpunten, maar voornamelijk om het in beweging brengen van de gecoachte en het veranderen van concreet (werk)gedrag. Tijdens het coachingstraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende tests.