Met behoud van de kwaliteit zijn de werkprocessen slim aangepast en versoepeld.

U bent uniek in uw werkzaamheden! Wij kunnen u helpen.

Wanneer verwacht je dat je weer aan het werk bent? En wanneer als je begeleid wordt?

Trainingen

In onze trainingen staan de thema’s persoonlijke effectiviteit en professionele communicatie centraal. We halen het beste uit uw medewerkers naar boven. Uiteraard gaat het hierbij om het langetermijneffect.

 

Persoonlijke effectiviteit

  • U krijgt inzicht in diverse lastige interactiesituaties. Deze worden dan met zelfvertrouwen gehanteerd.
    Bijvoorbeeld: adviesgesprekken, situaties met meningsverschillen, onderhandelingen, het brengen van slecht nieuws.
  • U bent bekend met het grijze gebied tussen gezonde en ongezonde spanning en u bent alert op persoonlijke stresssignalen
  • U weet wat er zich onder de oppervlakte afspeelt in groepen mensen (afdelingen, teams) en wat het eigen aandeel hierbij is
  • U heeft meer grip op de werksituatie en neemt initiatieven om kwesties effectief te beïnvloeden
  • U heeft zicht op de organisatiecultuur en weet hoe deze te relateren aan de eigen normen en waarden